Jeg er autorisert instruktør i Biyunmetoden av Grand Master Fan Xiulan. Utdannelsen er godkjent av Educational Department of Chinese Qi Gong.

thuy_bark-scaled500Hva er Qigong?

Qigong er en trenings-og terapiform som består av langsomme, myke bevegelser. Når vi utfører disse bevegelsene med konsentrert tilstedeværelse aktiviserer vi kroppens evne til å balansere og helbrede seg selv.

Metoden passer for alle, er lett å lære, og treningen er lite fysisk krevende. Qigong er en viktig del av tradisjonell kinesisk medisin(TCM), der tanken er at Qi (livsenergien),sirkulerer gjennom kroppen i energikanaler/meridianer. Ifølge TCM er blokkert Qi uttrykk for en ubalanse som kan føre til sykdom. Ved å balansere Qi kan sykdom forebygges. Under akupunkturbehandling setter akupunktøren nåler for å løse opp blokkeringer slik at energien kan flyte fritt. Qigong kalles også akupunktur uten nåler. Gjennom bevegelser, konsentrasjon og avspenning løser vi opp blokkeringer og styrker blodsirkulasjonen. Daglig trening øker livsenergien.

Qi = ”livsenergi”
Gong = ”metode” eller ”praksis”

Hva er Biyunmetoden?

Biyun, ”den helsebevarende metoden”, er en form for qigong grunnlagt av Fan Xiulan, lege i TCM og professor i medisinsk qigong. Biyunmetoden er tradisjonelle metoder formidlet i en moderne, pedagogisk sammenheng. Biyun er godkjent av kinesiske helsemyndigheter som en form for medisinsk qigong.